ICI PARIS XL ontwikkelt HBO-opleiding voor filiaalmanagers

ICI PARIS XL onderstreept het belang van goed opgeleide filiaalmanagers. Hiervoor hebben zij de ICI PARIS XL Academy opgezet waaronder verscheidene opleidingen vallen. Een daarvan is de speciale managementopleiding voor filiaalmanagers, MOI genaamd (Management Opleiding ICI PARIS XL). Deze opleiding is HBO geaccrediteerd wat uniek is binnen de Retail.

De MOI is een duale leerweg in het HBO, waarmee competentie, ontwikkeling en permanente educatie van ICI PARIS XL filiaalmanagers wordt gestimuleerd. Tussen de bijeenkomsten door wordt gewerkt aan praktijk gerichte opdrachten, waardoor er een directe link tussen de praktijk en theorie wordt gemaakt. Dit geeft een optimale aansluiting bij bestaande werkmethodieken en het operationeel-, verkoop- en servicebeleid van ICI PARIS XL.
Retail Reflex, een opleidingsbureau dat gespecialiseerd is in de Retail branche, heeft de MOI samen met ICI PARIS XL ontwikkeld. Retail Reflex maakte de vertaalslag van het ICI PARIS XL ‘DNA’ en beleid naar praktische lesstof per module, oefeningen en praktijkopdrachten, zodat het opleiden en de praktijk in het filiaal volledig op elkaar aansluiten.
De MOI is ondergebracht bij de Hoge School SDO, welke erkend is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en is op grond van de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) aangewezen als hoge school.

De opleiding wordt gegeven door trainers en docenten die in het bezit zijn van een relevante praktische en theoretische Retail achtergrond met HBO denk- en werkniveau. De opleiding bestaat uit 10 modules en het ontwikkelen van een persoonlijk ontwikkelplan, welke worden ondergebracht in de onderwijseenheden: Leidinggeven en Communicatie, Beleid en Organisatie, Human Resource Management, beheersen van bedrijfsprocessen, interdisciplinair werken en persoonlijke leerweg. De modules worden afgesloten volgens de ALP-methode® (actief leer principe). Hiernaast wordt een portfolio samengesteld onder begeleiding van een portfoliobegeleider van de Hoge School. Dit verplichte portfolio bevat beroepsproducten, procesverslagen en reflectieverslagen, om zo duidelijk de competenties, het persoonlijk ontwikkelplan en carrière doelen van filiaalmanagers uit te lichten.

Na het succesvol afronden van de MOI opleiding worden er 90 EC (European Credits, oftewel studiepunten) behaald. Deze European Credits kunnen worden ingebracht in de volwaardige Bachelor Bedrijfskunde opleiding.

Het binden en boeien van medewerkers is voor een organisatie van wezenlijk belang. Door deze unieke opleiding levert ICI PARIS XL hier een belangrijke bijdrage aan.